Vyjednávacie zručnosti

Cieľ:

Zvýšenie zručnosti nákupcov pri vyjednávaní s cieľom znížiť náklady a zvýšiť zisk vašej firmy.

 

Cieľová skupina:

Nákupca, obchodník
Manažér
Vedúci tímu

 

Obsah:

 • Príprava na vyjednávanie
  príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup
  stratégia vyjednávania
  príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok
 • Vyjednávanie
  Taktika a manipulácia pri vyjednávaní
  ako vyjednávať
  rozpoznať signály počas vyjednávania
  riešenie reklamácií
  riešenie náročných situácií v priebehu vyjednávania
  vyjednať kľúčové parametre - cena, kvalita, termín
 • Typológia dodávateľov
  spoznajte typ protihráča a využite to vo svoj prospech
  problémové typy ( prejavy, príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy)
  správnou komunikáciou získajte výhody
  verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia
  aktívne počúvanie,
  presvedčovacie metódy
   

 

Trvanie:

1 deň.

Po úspešnom absolvovaní školenia získajú účastníci Certifikát o absolvovaní školenia „Vyjednávacie zručnosti”.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov