Schvaľovanie výrobných dielov 

VDA 2 6. vydanie (2020) 23. 9. 2024 online

Základné informácie
Zväzok VDA 2 Zabezpečenie kvality dodávok obsahuje základné požiadavky na proces vzorkovania a schvaľovania sériových dielov.  Definuje štruktúru a rozsah relevantných dokumentov a dielov pre zákazníka. Snahou je pochopenie očakávaní a požiadaviek zákazníka a ich implementácia. VDA zväzok 2 (6. vydanie) je zameraný na ešte štandardizovanejší postup uvoľnenia produktu a procesu pre posilnenie spolupráce medzi spoločnosťou a zákazníkom.

Novinky vo VDA Volume 2 „Quality Assurance for Supplies“ (2020):
Zahrnutá téma softwaru
Zmenená úroveň uvoľnenia
Možnosť zníženia predkladaných dokumentov z dôvodu zahrnutého sebahodnotenia produktov spoločnosti
Diskutované dôvody pre proces PPA a dôkazy pre interné a externé schválenie
Zdôraznená zodpovednosť spoločnosti z hľadiska vytvárania všetkých potrebných dokumentov
Dôkazy o procese PPA boli harmonizované s procesom AIAG
Úrovne odosielania sú eliminované a prostredníctvom individuálnych skúseností zákazníkov sa stávajú relevantnejšie

Cieľ     
Naučíte sa, ako efektívne pripraviť a vykonať vzorkovania, sprevádzať výrobné procesy a všetky sprievodné zmeny skoordinovať  priamo so zákazníkom.

Cieľová skupina
manažéri a inžinieri kvality,  pracovníci odd. nákupu, vývoja, logistiky a výroby

Obsah

  • Prehľad VDA zväzok 2 (6. vydanie 2020)
  • Metóda vzorkovania podľa VDA 2
  • Dokumentácia týkajúca sa vzorkovania
  • Použitie predpísaných formulárov
  • Doplňujúce ustanovenia a predpisy
  • Špecifické požiadavky zákazníka
  • Špecifické predpisy / formuláre
  • Workshop / práca v skupine

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena 
349,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha