CSR BMW Group  25. 9.. 2024  online

Základné informácie
Školenie „Špecifické požiadavky zákazníka pre skupinu BMW GROUP“ má za cieľ odovzdať účastníkom potrebné znalosti na praktické používanie požiadaviek v oblasti systémov manažmentu kvality BMW group v nadväznosti na výrobu, postupy a štandardy. Úspešný absolvent školenia bude schopný samostatne implementovať požiadavky na dokumentáciu a osvojiť si spôsobilosti procesov.

Obsah

  • Špecifické požiadavky BMW
  • Sumárne požiadavky na kvalifikáciu
  • Požiadavky na pracovné postupy a štandardy
  • Požiadavky na dokumentáciu
  • Požiadavky ohľadom spôsobilosti procesov
  • Skladovanie nástrojov a prípravkov
  • Ciele a efektivita procesu
  • Nadväznosť na ostatné systémy
  • Prehľad špecifických dokumentov BMW
  • Test

Cieľ
Školenie „Špecifické požiadavky zákazníka pre skupinu BMW GROUP“ má za cieľ odovzdať účastníkom potrebné znalosti na praktické používanie požiadaviek v oblasti systémov manažmentu kvality BMW group v nadväznosti na výrobu, postupy a štandardy. Úspešný absolvent školenia bude schopný samostatne implementovať požiadavky na dokumentáciu a osvojiť si spôsobilosti procesov.

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern BMW Group a pracovníci, ktorí sa podieľajú na plnení požiadaviek zákazníka BMW Greoup.

Doklad o absolvovaní
Úspešným absolvovaním krátkeho testu účastník získa Certifikát o absolvovaní školenia „CSR BMW Group“

Cena školenia
 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha