Školenie s odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami

MSA 4 - 19. 1. 2024, online

Charakteristika spoločnosti a procesov - Elektrotechnická kusová a malosériová výroba so značným podielom vizuálnych kontrol atributívnych znakov (plnoautomatických – kamerové automatické systémy alebo ľudské vizuálne kontroly) alebo so značným podielom testovaní veľkého množstva kvantitatívnych znakov – desiatky charakteristík (poloautomatických testovacích systémov). Naučíte sa zisťovať a vyhodnocovať spôsobilosť kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Pomocou rôznych postupov budete schopní kategorizovať kontrolné prostriedky a kontrolné systémy podľa spôsobu ich použitia a plánovať ich využitie.

Cieľová skupina
inžinieri, technici, majstri a odborný personál z plánovania výroby, oblasti kvality, ktorí sú zodpovední za zisťovanie a hodnotenie spôsobilosti kontrolných prostriedkov

Obsah školenia

 • Cieľ a význam analýzy meracích systémov
 • Charakteristiky popisujúce systémy merania
 • presnosť, stabilita, linearita,
 • opakovateľnosť, reprodukovateľnosť, rozlišovacia schopnosť
 • Vykonanie analýzy systému merania
 •  GR&R Typ 1 (štúdia spôsobilosti, Cg, Cgk)
 •  GR&R Typ 2 (štúdia opakovateľnosti a reprodukovateľnosti, %R&R)
 •  Atributívna MSA (%zhody, Kappa index)
 • Vyhodnotenie výsledkov z analýzy, kritéria
 • Precvičovanie na príkladoch vo dvojiciach
 • Tipy / výmena skúseností

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia: 
349,- eur bez DPHWarning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha