Vyhnite sa stresu

Stres manažment  22.10.2021, online
 

  • Čo je stres, jeho vznik, spúšťače a dôsledky
  • Prevencia syndrómu vyhorenia
  • Stresové situácie a ako ich zvládnuť
  • Uvoľnenie vnútorného napätia a relaxácia
  • Budovanie pozitívneho prístupu k životu
  • Kde nájsť oporné piliere?

Prínosy školenia
Účastníci zistia, čo je to stres a čo sa deje s ich telom pri jeho prežívaní. Spoznajú rozdiely medzi stresom a syndrómom vyhorenia. Zistia, ako môžu lepšie zvládnuť psychosomatické prejavy stresu a získajú efektívne stratégie na jeho zvládnutie. Naučia sa uvoľniť vnútorné napätie cez fyzické telo, pričom si osvoja viacero relaxačných techník. Dokážu zmeniť pomenovanie emócií na pomenovanie potrieb, ktoré tak dokážu ľahšie naplniť a tým predísť stresu.

Cena školenia
229,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)