Metrológia v organizácii 24.9.2020, Banská Bystrica

Cieľom školenia je objasniť Vám na praktických príkladoch požiadavky metrológie v nadväznosti na právne predpisy EÚ a SR a pripraviť Vás na vykonávanie metrologických činností v organizácii.

Obsah školenia
História metrológie
Metrologické pojmy a definície
Zákon o metrológii 157/2018
Rozdelenie meradiel
Akreditované kalibračné laboratória
Interná kalibrácia
Neistoty merania
Evidencia meradiel
Intervaly kalibrácie
Proces merania a kalibrácie

Cieľová skupina
začínajúci, ale aj skúsení pracovníci zodpovední za metrologické zabezpečenie v spoločnosti

Odborný garant
Ing. Vladimír Ľalík 
(Skúsenosti: viac ako 12 rokov riaditeľ kvality v PPS Group a.s., 10 rokov vedúci metrológie a akreditovaného kalibračného laboratória a vedúci trojrozmerových meracích strojov)

Cena pre účastníka
229,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)