Základné nástroje kvality pre pracovníkov automobilového priemyslu

Automotive CoreTools Start Package, 29.-30.9.2020, Banská Bystrica

Cieľ školenia:

Predstavíme Vám nástroje kvality, ktoré sú základnými piliermi účinného systému riadenia kvality. Zahŕňajú pokročilý plán plánovania a kontroly kvality výrobkov (APQP), proces schvaľovania výrobných častí (PPAP),  analýzu chýb a dôsledkov (FMEA), štatistickú kontrolu procesov (SPC), analýzu systému merania (MSA) a 8D report. Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa tohto komplexného školenia a počas 2 dní získať základné vedomosti nevyhnutných nástrojov pre pracovníkov v automobilovom priemysle. Školenie budú viesť naši špičkoví lektori v daných oblastiach a dajú Vám dobré základy, na ktorých budete môcť v budúcnosti stavať.  

Cieľová skupina:
Školenie je ideálne pre nových zamestnancov, ktorí potrebujú získať základné povedomie a nástrojoch kvality

Cena pre účastníka: 
329,- eur bez DPH / 1 osoba

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)