Audit produktu podľa VDA 6.5 nelicenc

 

3. prepracované vydanie 2020

Audit produktu podľa VDA 6.5 nelicenc, 20. 1 .2024 online

Cieľ školenia
Zoznámime Vás  s postupom auditu produktu v zmysle VDA 6.5 podľa príručky 3. prepracovaného vydania z roku 2020. Naučíte sa názorným spôsobom úspešne plánovať, realizovať, vyhodnotiť a celkovo zhodnotiť produktový audit. Získate tiež odporučenia, ako sa uplatňujú normy pre realizáciu produktového auditu v súlade s podnikateľským prostredím.

Cieľová skupina
zamestnanci a riadiaci pracovníci z oblasti zabezpečenia kvality, zodpovední za plánovanie a realizáciu produktových auditov

Obsah školenia

  • Ciele produktového auditu
  • Predpoklady pre realizáciu produktového auditu
  • Priebeh produktového auditu
  • Príprava
  • Realizácia
  • Vyhodnotenie výsledkov
  • Dokumentácia produktového auditu
  • Využitie poznatkov pre zlepšenie (Lessons Learned)
  • Názorný príklad / workshop / skupinová práca
  • Odporúčania pre prax

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena
349,- eur bez DPH/osoba

Referencie
„S prístupom a odbornosťou školiteľa som bol veľmi spokojný.“ „Ďakujem za kvalitne pripravené školenie.“ „Spokojnosť so školením. Výhody – školiteľ z automotive s praxou.“ „Vyjadrujem veľkú spokojnosť s lektorkou, páči sa mi, že má aj prax z danej oblasti. Ďakujem.“ „Školenie bolo ok, školiteľka bola profesionálna a príjemná. Ďakujeme za školenie.“ „Školenie splnilo moje očakávania. Doplnilo aj nové poznatky. Školiteľ bol skúsený so skvelými znalosťami. Výklad bol pochopiteľný a rozumný.“

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha