CQI-8 Layered Process Audit  21.9.2020, Banská Bystrica

LPA audit je nástroj riadenia spoločnosti, ktorý sa dá využiť pri overení ľubovoľného procesu alebo produktu. Môžu ho požadovať ktorýkoľvek zákazníci (OEM, TIER-1, TIER-n). Do auditov sa zapájajú zamestnanci na všetkých úrovniach, prehodnocuje sa efektivita jednotlivých postupov a navrhujú sa opatrenia na ich zlepšenie. 

Cieľ školenia
Hlavným cieľom školenia je poznať princípy a druhy auditov, so zameraním na LPA audity. Pochopiť, čo je cieľom a prečo robiť LPA audity. Účastník získa praktické schopnosti a pozná princípy a postupy pri LPA audite.

Cieľová skupina 
budúci audítori, ktorí budú tvoriť audítorský tím (zostavení z osôb zodpovedných za jednotlivé procesy) pričom by mal pozostávať s členov radových zamestnancov až po členov najvyššieho vedenia – majú zastupovať všetky oblasti organizácie

*budúci členovia audítorského tímu  (zamestnanci organizácie) nemusia absolvovať kurzy pre interných audítorov systému, procesu a výrobku ale mali by porozumieť metodike LPA auditov

Cena školenia 
229,- eur bez DPH

Referencia:
"Chcel by som sa Vám poďakovať za progresívnu prednášku a spoločnú komunikáciu k Layered auditom. Myslím, že aj samotné hodnotenie to ukázalo."
Ing. Milan Medvecký, HYDAC Electronic s.r.o., 6.7.2020, školenie CQI-8

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)