Audit dokumentácie D/TLD  podľa nových požiadaviek VW  6. 9. 2024 online živý kurz


Procesný audit D/TLD je špecifický procesný audit pre bezpečnostné diely vytvorený koncernom Volkswagen a požadovaný Formel Q. V prípade, že spoločnosť produkuje diely definované ako D/TLD diely je povinná produkovať diely, spracovávať dokumentáciu, archivovať, označovať a vykonávať procesný audit D/TLD podľa Formel Q Faehigkeit.

Obsah
Úvod do problematiky
Dotazník s bližším vysvetlením pojmov
Definovanie pojmov
Vzorové vyplnenie auditu
Akcie pri zistení odchýlok
Produkcia, archivácia, označovanie, všeobecné povedomie D/TLD
Tipy a skúsenosti

Cieľ školenia
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o praktickom používaní zošitu D/TLD auditu ako aj práce s ním. Úspešný absolvent školenia by mal byť schopný samostatne vytvárať D/TLD audit pre potreby Volkswagen koncernu.

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW, pracovníci zodpovední za  procesnú kvalitu nakupovaných dielov pre koncern VW

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
359,- eur bez DPH
Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha