Maturity Level Assurance for new parts (MLA / RGA)

Dovoľujeme si Vás informovať, že začíname školiť nové aktuálne vydanie normy pre zabezpečenie úrovne zrelosti nových dielov:
Maturity Level Assurance for new parts (MLA / RGA)
Metódy, kritériá merania, dokumentácia, podľa 3. vydania z júna 2022

Trvanie školenia: 1 deň

Cieľová skupina: Pracovníci, ktorí využívajú úrovne zrelosti v projekte zahŕňajúcom nové diely v kombinácii s hodnotením zrelosti produktu a výrobného procesu. Novú metódu zaistenia úrovne zrelosti môžu uplatniť jednak vo vnútorných odberateľsko-dodávateľských vzťahoch vo vnútri organizácie, tak aj v externých odberateľsko-dodávateľských vzťahoch (medzi organizáciou a jej zákazníkom alebo medzi organizáciou a jej dodávateľom).

Cieľ školenia je zoznámiť účastníkov s novým vydaním VDA normy pre zabezpečenie úrovne zrelosti nových dielov.

Cieľom revízie:
zameranie na používanie softvéru vo vozidle
zabezpečenie úrovne vyspelosti v rámci agilného vývoja produktu
definovanie dôležitých odberateľsko-dodávateľských vzťahov v rámci hodnotenia míľnikov v projektoch (nové projekty, facelifty či iné projekty úprav iniciované zákazníkom).

Najvýznamnejšie zmeny a úpravy:
- Kritériá merania v súlade s procesom neustáleho zlepšovania a zavedenie ďalších kritérií merania pre zabezpečenie úrovne zrelosti produktu
- Integrácia ďalších kritérií merania a poznámok týkajúcich sa zaistenia úrovne vyspelosti softvéru, vrátane požiadaviek s ohľadom na automobilovú kybernetickú bezpečnosť
- Dodatky k poznámkam ku kritériám merania, ktoré zahŕňajú zásady agilnej spolupráce medzi zákazníkom a dodávateľom
- Revízia klasifikácie rizík A, B a C, zahrnutie špecifického obsahu týkajúceho sa použitia softvéru vo vozidle
- Def.A-,B-,C-,D-vzoriek a priradenie k úrovniam splatnosti


V prípade, že zaradíte uvedené školenie do plánu vzdelávania, radi vám vypracujeme cenovú ponuku, pričom sa školenie môže uskutočniť u vás, alebo online.