Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

Dom kvality Quality Function Deployment - QFD

S pomocou metódy QFD (Quality Function Deployment) identifikujete znaky kvality výrobku, ktoré sú pre zákazníka najdôležitejšie a nájdete spôsob, ako overiť ich dosiahnutie.

DRSNOSŤ POVRCHU parametre a ich význam

Je ďalšie zo série školení v oblasti technickej dokumentácie výrobku a prehĺbenia znalostí.
Školenie je určené pracovníkom z technickej profesie, ktorí sa stretávajú s výkresmi a s predpisovaním odchýlok drsnosti.

Analýza koreňových príčin

Analýza koreňových príčin
(root cause analysis)

Stali ste sa manažérom...

Znie to výborne, ale sami dobre viete, že to nie je jednoduché. Dať niekomu prvý krát negatívnu spätnú väzbu, zvlášť ak pochádzate z rovnakého kolektívu, máte s ním rôzne väzby a zrazu mu máte veliť. Naučte sa pracovať s mocou, používať ju, no nezneužívať a zároveň si udržať dobré vzťahy.

1. marca 2024 vyjdú nové AIAG príručky

APQP Advanced Product Quality Planning manual 3. vydanie
Control Plan 1. vydanie

TOP 10 rebríček tréningov kvality v roku 2023

Aj v roku 2023 sme vyhodnotili TOP 10 rebríček školení kvality. Je pre nás nesmiernym potešením, že nám neustále prejavujete dôveru a počet školení prevýšil rok minulý. 

Flow Chart, PFMEA & Control Plan

Predstavujeme vám pokročilý tréningový program v oblasti Flow Chart, procesnej FMEA a plánu kontroly, ktorý podrobne vysvetľuje požiadavky Jaguar Land Rover. Tieto musí dodávateľ rešpektovať pri vývoji a predkladaní týchto výstupov projektu v aplikácii eAPQP. Školenie kladie dôraz nielen na vysvetlenie jednotlivých dokumentov, ale hlavne na potrebu ich efektívneho prepojenia.

ISO/IEC 27001:2022, 3. vydanie

Systémy riadenia informačnej bezpečnosti

Už viac ako dve desaťročia je norma ISO 27001 zavedeným základom pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti.

VDA 5 Analýza systémov merania, 3. vydanie

Pre lepšiu použiteľnosť v praxi bolo v roku 2021 vypracované 3. vydanie pod novým názvom „Procesy merania a skúšania, vhodnosť, plánovanie a manažment” ktoré kladie dôraz na zrozumiteľnosť metodiky VDA.

skcsende