Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

VDA 5 Analýza systémov merania, 3. vydanie

Pre lepšiu použiteľnosť v praxi bolo v roku 2021 vypracované 3. vydanie pod novým názvom „Procesy merania a skúšania, vhodnosť, plánovanie a manažment” ktoré kladie dôraz na zrozumiteľnosť metodiky VDA.

Úvod do Lean Six Sigma

Lean Six Sigma je nástroj k neustálemu zlepšovaniu, ktorý sa zameriava na odstraňovanie tých činností z procesov, ktoré nepridávajú žiadnu hodnotu tzv. procesný odpad, pričom sa zachovajú kľúčové výstupy z procesov.

Reverzná FMEA

Reverzná FMEA slúži ako preventívny nástroj kvality, ktorý umožňuje overiť aktuálny stav procesnej FMEA, identifikovať akcie na zníženie miery rizika a identifikovať nové potenciálne poruchy. Procesná FMEA je kľúčový nástroj v každom projekte. V priebehu celého trvanie projektu je dôležité udržať jeho správnosť a funkčnosť.

AIAG CQI štandardy

V posledných rokoch evidujeme rastúci záujem o školenia CQI štandardov, zvlášť o špeciálne procesy súvisiace so zváraním, s tepelným spracovaním, pokovovaním, formovania plastov, spájkovaním, či s hodnotením systému povrchových úprav. 

Maturity Level Assurance for new parts (MLA / RGA)

Dovoľujeme si Vás informovať, že začíname školiť nové aktuálne vydanie normy pre zabezpečenie úrovne zrelosti nových dielov:
Maturity Level Assurance for new parts (MLA / RGA)
Metódy, kritériá merania, dokumentácia, podľa 3. vydania z júna 2022

Upgrade školenie k norme VDA 6.3 podľa zmien z r. 2023

Plánovaný termín: 2. kvartál 2023 | Trvanie školenia: 1 deň | Termín: 21.7.2023
Cieľová skupina: pracovníci, ktorí pracujú s normou VDA 6.3 a boli v minulosti preškolení na Procesný audit verziu 2016.

TOP rebríček tréningov kvality v roku 2022

Každý rok vyhodnocujeme TOP rebríček školení kvality. Aj koncom roku 2022 sme tomu venovali náležitú pozornosť a výsledkom je nový aktuálny prehľad najčastejšie zrealizovaných školení kvality u našich zákazníkov. 

Špecifické požiadavky zákazníka JLR

V týchto chvíľach prebieha aktualizácia špecifických požiadaviek Jaguar Land Rover. Čoskoro budete mať príležitosť preškoliť vybraných pracovníkov zodpovedných za dodávateľskú kvalitu pre zákazníka JLR.

Certifikácia kórejských firiem

Vieme vám zabezpečiť nielen skúsených lektorov s praktickým prístupom, ale aj špičkových audítorov, ktorí Vám pomôžu s prípravou na certifikačný audit.

skcsende