Disponujeme špičkovými expertmi s mnohoročnými skúsenosťami, ktorí dokonale poznajú problematiku "zvnútra". Majú na zreteli praktické hľadisko a na školeniach prepájajú teóriu s praxou. V spolupráci s nimi Vám ponúkame zásadnú pomoc vo forme workshopov zameraných na konkrétne procesy (IATF 16949, Špecifické požiadavky zákazníkov, procesné a produktové audity a ďalšie).