AIAG-VDA FMEA v anglickom jazyku

Exkluzívne nemecké riešenie AIAG-VDA FMEA s TOP odborníkom!

GEMBA WALK

súčasť školenia 8 STRÁT

Totálne produktívna údržba

školenie a poradenstvo pri zavádzaní TPM v súlade s IATF 16949

Základné nástroje kvality a ISO 19011

vhodné aj pre uchádzačov o skúšku VDA 6.3

Akadémia leader 3. milénia

komplexná príprava v pozícii manažéra a lídra

Audit produktu podľa VDA 6.5 a CSR praktickou formou

Zoznámite sa s postupom auditu produktu vo Vašej spoločnosti

Workshopy a teória do praxe

Aplikujte teoretické poznatky do praxe formou našich workshopov.

previous arrow
next arrow
Slider

  

Sme zmluvný partner      ZKW Slovakia s.r.o.

Predstavenie

QMS Slovakia s.r.o.  ponúka profesionálne služby pre spoločnosti v automobilovom priemysle v oblasti vzdelávania formou tréningov, koučingu, poradenstva a podpory. Poskytneme Vám prístup k informáciám, vzdelaniu a potrebným nástrojom, aby ste mohli neustále zlepšovať prostredie, v ktorom pôsobíte. Veľký význam prikladáme aj podpore projektov, ako aj príprave a podpore pred procesným či systémovým auditom u klienta.

Využite našu exkluzívnu a zásadnú pomoc pri aplikácií teoretických základov do praxe formou workshopov zameraných priamo na konkrétne procesy vo Vašej spoločnosti. Spolupracujeme s uznávanými špičkovými odborníkmi, ktorí poznajú dané problematiky aj "zvnútra" a pomôžu Vám s ich implementáciou. 

Vytvárame hodnoty tak pre jednotlivcov ako aj pre organizácie na základe rozvoja ľudí s cieľom dosiahnuť trvale obchodné ako aj iné merateľné výsledky. Tento zámer nám pomáha realizovať globálna komunita školiteľov. Vyberte si služby z našej ponuky a neváhajte nás kontaktovať.
Kontaktujte nás

 

Newsletter

Prihláste sa pre prijímanie newsletter-a. Nezmeškáte tak žiadne aktuálne novinky. Nespamujeme, informujeme :)

 

News

Naše portfólio služieb sme rozšírili o novú tému REACH - Chemická bezpečnosť. Oboznámime Vás s právnymi požiadavkami EÚ a SR - nariadeniami EP - REACH, CLP, chemickým zákonom, nariadeniami vlády SR – ochranou pred chemickými faktormi a správnou podnikovou praxou pri zaobchádzaní s chemickými látkami a zmesami.  Ponúkame Vám zároveň možnosť vykonať previerku dodržiavania povinností podľa príslušných právnych predpisov pre oblasť chemickej bezpečnosti, správnych zásad zaobchádzania s CHLaZ, používania potrebnej dokumentácie, vedenia záznamov atď. 

Ďalšou novinkou je školenie 8 STRÁT. Identifikácia plytvania a jeho cielená eliminácia podporuje napĺňanie podnikových cieľov v oblasti produktivity, efektivity a znižovania nákladov. Získate prehľad o základných druhoch plytvania (7+1), ktoré sú súčasťou výrobných aj nevýrobných procesov. Osvojíte si techniky na identifikáciu a cielenú elimináciu plytvania a tým podporíte  zlepšovanie vo vlastnej spoločnosti. Súčasťou školenia je hodinový workshop GEMBA WALK.

 

 Kontaktujte nás

Portfólio

 

MANAŽMENT KVALITY

Prichádzame s vysoko kvalitatívnymi, efektívnymi a najmä náklady šetriacimi učebnými riešeniami, ktoré pozostávajú z tréningových modulov s praktickými cvičeniami a simuláciou na konkrétnom príklade.

 

ŠKOLENIA PRÁVA A ZÁKONOV

S cieľom zvýšenia právneho povedomia sme pre Vás pripravili školenia, ktoré Vám pomôžu efektívne sa zorientovať v právnom systéme a základných zákonoch SR. Predstavíme Vám základné právne normy, všeobecne záväzné predpisy, budeme sa venovať významným otázkam, s ktorými sa často stretávate v praxi. Priestor bude aj na návrhy riešenia konkrétnych situácií.

TOTÁLNE  PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA

Totálne produktívna údržba je jeden z nástrojov štíhlej výroby, ktorý má za cieľ znižovať straty spojené so zariadením.  Aplikácia TPM, aj keď v obmedzenej podobe, je v súčasnej podobe požadovaná štandardom IATF 16949 (v kontexte Údržby). Garantujeme  Vám výborného experta z nášho tímu s dlhoročnými skúsenosťami nielen s edukáciou, ale aj poradenstvom a podporou. 

Termíny otvorených kurzov

 

Školenie Dátum konania Miesto konania Prihlásiť sa
Formel Q a D/TLD 26.-27.2.2020 Banská Bystrica ► registrácia
Negociačné zručnosti - Harvardský model *NEW 4.-5.3.2020 Banská Bystrica ► registrácia
ISO 19011 11.3.2020 Banská Bystrica ► registrácia
Totálne produktívna údržba 12.-13.3.2020 Banská Bystrica ► registrácia
Metrológia 19.3.2020 Banská Bystrica ► registrácia
AIAG-VDA FMEA 20.3.2020 Banská Bystrica ► registrácia
SPC 1 23.3.2020 Banská Bystrica ► registrácia
Akadémia Leader 3. milénia - modul Change management 26.-27.3.2020 Donovaly ► registrácia
APQP/RGA 31.3.-1.4.2020 Banská Bystrica ► registrácia
MSA 4 6.4.2020 Banská Bystrica ► registrácia
FMEA pôvodná verzia pre začiatočníkov 16.-17.4.2020 Banská Bystrica ► registrácia
PPAP/VDA 2 20.-21.4.2020 Banská Bystrica ► registrácia
IATF 16949  23.-24.4.2020 Banská Bystrica ► registrácia
8D report 27.4.2020 Banská Bystrica ► registrácia
Tímová práca s využitím emocionálnej inteligencie *NEW 28.-29.4.2020 Banská Bystrica ► registrácia
ISO 45001:2018 29.4.2020 Banská Bystrica ► registrácia
Formel Q a D/TLD 11.-12.5.2020 Banská Bystrica ► registrácia

 

 

Náš cieľ je Váš dlhodobý úžitok

Samotné absolvovanie školenia nie je postačujúce. Je potrebné, aby ste získali viac. Našim cieľom nie je len jednorázovo previesť školenie, ale otvoriť cestu funkčnému systému, ako poznatky zo školenia využívať v praxi tak, aby to Vašej spoločnosti dlhodobo slúžilo. Preto Vám poskytujeme pridanú hodnotu v podobe odporúčaní, spätnej väzby lektora a konzultingu.

Neváhajte sa na nás v tejto oblasti obrátiť. Radi Vám budeme nápomocní. 

aiag
náš partner

AIAG CERTIFIKÁT

 

Blog

CQI-8, CQI-12, CQI-23

CQI-8 Vrstvený audit, CQI-12 Hodnotenie systému povrchových úprav, CQI-23 Hodnotenie...

8 strát

Naplánujte si s nami školenie 8 strát v procesoch podľa MUDA. Pojem plytvanie je jeden...

ŠKOLENIA PRÁVA A ZÁKONOV

S cieľom zvýšenia právneho povedomia sme pre Vás pripravili školenia, ktoré Vám pomôžu...

Softskills školenia

Málo našich zákazníkov o nás vie, že sa venujeme vo veľkej miere aj softskills...

85
Spokojných klientov
205
Zrealizovaných školení
1854
Preškolených ľudí
sken