E-MOBILITA

 

Je celkom pravdepodobné, že výrobcovia OEM osobných a ľahkých nákladných vozidiel prejdú na elektrické vozidlá oveľa rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo, vzhľadom na zvýšený dopyt spotrebiteľov a výrazné zníženie nákladov na elektrické pohonné jednotky. 

Zároveň výrobcovia OEM a Tier-1 nachádzajú úplne novú skupinu dodávateľov, ktorí dokážu vyrábať časti, ako sú batérie, systémy tepelného manažmentu, elektromotory, meniče a invertory, vysokonapäťové rozvody a ovládacie prvky výkonovej elektroniky. Niektorí z najväčších dodávateľov automobilov už začali s výrobou dielov a zostáv pre elektromobily, ale mnohé spoločnosti, ktoré majú produkty a odborné znalosti pre elektrické pohony a ovládacie prvky, nikdy predtým neslúžili automobilovému priemyslu. Očakáva sa, že budú dôsledne dodržiavať procesy kvality a dokumentácie, ktoré sú špecifikované štandardmi APQP a PPAP. 

Základným a záväzným dokumentom pre všetkých dodávateľov je súhrn Špecifických požiadaviek zákazníka,ktorými sa riadi celý dodávateľský reťazec. 

Dôraz na kvalitu sa však kladie už vo fáze vývoja produktov a procesov tak, aby výstupom samotného procesu sériovej výroby bol kvalitný produkt, dodávaný včas a v požadovanom množstve. Plánovaním kvality produktu a zaisťovaním stupňov zrelosti nových dielov sa zaoberá norma APQP a MLA

Dôležitým prvkom riadenia a požiadavkou normy IATF 16949:2016 je použitie kľúčových nástrojov kvality „Core Tools“ktoré spolupracujú na zaistení kvality. Kurz s využitím prístupu prípadovej štúdie zdôrazňuje základné problémy, ktoré je potrebné vyriešiť, a zároveň využíva základné nástroje na úspešný vývoj a uvedenie nového produktu na trh. Medzi základné nástroje kvality (Core tools), radíme APQP (pokročilé plánovanie kvality produktu), FMEA (analýza možných chýb a ich následkov), SPC (štatistická regulácia procesov), MSA (analýza systémov merania) a PPAP (schvaľovanie dielov do výroby).

QMS Slovakia má expertov pripravených zorientovať vás v jedinečnom prostredí dodávateľského reťazca, ktoré umožňuje výmenu obrovského množstva konštrukčných údajov, signálov ponuky a dopytu v reálnom čase, účtovných informácií, informácií o kvalite a sledovateľnosti medzi stovkami dodávateľov. Medzi významné nástroje zadávania týchto informácií patrí jednoznačne IMDS databázaInternational Material Data System, čo je názov databázy údajov o materiáloch používaných pre výrobu automobilov.

Odborníci QMS Slovakia v oblasti metrológie vám pomôžu pri Stanovení a koncepcie návrhu meracieho vybavenia

Systémy manažérstva kvality tvoria normy, ktoré vám vieme nielen adekvátne preškoliť, ale vám vieme pomôcť s ich implementáciou a pripraviť vás na certifikáciu.

systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

Norma systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel IATF 16949:2016

Environmentálne manažérstvo ISO 14001:2015

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ISO 45001.2018

 

Samostatnú časť tvorí Kontrola kvality

Pojem „kontrola kvality“ (QC) sa objavuje v rôznych odvetviach, od návrhu softvéru po bezpečnosť potravín. Je to neuveriteľne účinné aj vo výrobe elektroniky, kde sa chyby robia ľahko a ich oprava je nákladná.

Prečo by ste sa mali starať o kontrolu kvality? Odvetvia ako zdravotníctvo alebo automobilový priemysel majú často prísne požiadavky na kontrolu kvality, pretože život niekoho môže závisieť od výstupu produktu.

Významnou metódou kontroly kvality v automobilovom priemysle je:

Produktový audit

Procesný audit

Riadenie rizík, ktorým sa zaoberá norma ISO 9001:2015

Znížením počtu neúspechov môžete minimalizovať straty vo výrobe. Riadenie rizík zahŕňa aj dodávanie načas a správne dodržiavanie termínov. Týmto spôsobom je vaša spoločnosť schopná znížiť záväzky a vyriešiť problémy skôr, ako môžu ovplyvniť zvyšok procesu.

V záujme reputácie vašej značky a vašich zákazníkov nikdy nešetrite na kontrole kvality počas výrobného procesu. Kontrola kvality sa môže vzťahovať na akúkoľvek časť výroby, vrátane výberu komponentov, spracovania údajov a optimalizácie procesu.

 

Technológia trakčných elektrických systémov používaných v hybridných vozidlách, elektrických vozidlách alebo elektromobiloch (FCEV) s palivovými článkami je veľmi komplexná a rýchlo sa vyvíja. QMS Slovakia prináša zákazníkom školenie Bezpečnosť elektrických inštalácií v elektromobiloch a hybridoch. 

Školenia sú koncipované tak, aby zaisťovali, že budete aj naďalej plniť požiadavky výrobcov elektrických vozidiel, Najviac našich zákazníkov pôsobí práve v strojárskom priemysle, nasleduje priemysel chemický, elektrotechnický, hutnícky, ľahký priemysel a ostatní výrobcovia.