Stali ste sa manažérom...

Znie to výborne, ale sami dobre viete, že to nie je jednoduché. Dať niekomu prvý krát negatívnu spätnú väzbu, zvlášť ak pochádzate z rovnakého kolektívu, máte s ním rôzne väzby a zrazu mu máte veliť. Naučte sa pracovať s mocou, používať ju, no nezneužívať a zároveň si udržať dobré vzťahy.

Viete aký ste typ?
Ak ste Introvertný manažér – naučte sa nahlas a asertívne formulovať svoje stanovisko. Naopak ak ste manažér extrovertný naučíme Vás presadiť si svoj názor, avšak nezabudnúť počúvať ostatných. Naučíte sa ako byť trpezlivý, naozaj počúvať, nedomýšľať si a nechať druhých dohovoriť.
Nebudujte si v práci blízke vzťahy s predstavou, že budete obľúbený manažér. Ste riadiaci pracovník a vzťahy sa môžu stať vašou slabinou pri rozhodovaní. Vašou úlohou je vytvoriť pracovné prostredie, kde pracuje funkčný tím, v ktorom sa ľudia môžu realizovať a dokážu sa navzájom rešpektovať.

Je dobré poznať aký typ ľudí máte v tíme
Rozpoznajte osobnosť vašich ľudí podľa toho ako uvažujú a následne sa rozhodujú: racionálny typ sa rozhoduje podľa svojho vnútorného hodnotového rebríčka. Na neho zapôsobia iba fakty. Naopak emocionálny typ je ovládaný aktuálnym impulzom, v jeho prípade použite dobre spracovaný príbeh.
Tri základné kľúče ako vyhodnotiť ľudí:
• Rýchlosť odpovede na vašu otázku. Extrovert odpovie ihneď, introvert sa zamyslí.
• Mimika – pozerá sa Vám priamo do očí a prikyvuje, alebo naopak, tvári sa pritom neutrálne a zaujme realistický postoj.
• Vie byť asertívny a povedať Vám priamo „nie“, alebo mu ide ťažko vysloviť odmietnutie.

Motivujte dlhoročných pracovníkova zapojte ich do firemných projektov
Po mnohých rokoch na jednej pozícii zrejme stratili energiu a vášeň pre to, čo robia. Zapojením do inej činnosti im dáte možnosť stretávať sa s inými ľuďmi, rozvinúť inú zručnosť a možno zistíte, že je výborný typ na inú pracovnú pozíciu. Ukážeme Vám ako odbúrať ich strach zo zmeny, ako sa nebáť prejsť k niečomu inému. Chce to odvahu a ochotu zariskovať.

Vyhorenie manažéra
vaším úsilím, prácou a energiou ste dosiahli materiálny dostatok, moc alebo vplyv a zrazu ste v bode, že Vás práca nerobí šťastnejšími. V rámci nášho koučingu Vám pomôžeme nájsť samého seba. Objavte opäť zdroje radosti, situácie a veci, ktoré Vás v práci tešia a uspokojujú.

Pre zdokonalenie vašich zručnosti a znalostí máme pre vás na výber tieto vhodné školenia:
Manažérska komunikácia
Konštruktívna komunikácia
Leadership
Motivácia pracovníkov
Ako zvládnuť stres | Stres manažment