Reverzná FMEA

Reverzná FMEA slúži ako preventívny nástroj kvality, ktorý umožňuje overiť aktuálny stav procesnej FMEA, identifikovať akcie na zníženie miery rizika a identifikovať nové potenciálne poruchy. Procesná FMEA je kľúčový nástroj v každom projekte. V priebehu celého trvanie projektu je dôležité udržať jeho správnosť a funkčnosť.

Na 1 dňovom školení sa zoznámite s:

• informáciami o zvláštnych požiadavkách zákazníkov na Reverznú FMEA
• osvojíte si metodiku Reverznej FMEA
• plánovanie, realizáciu, hodnotenie a následné opatrenia pri Reverznej FMEA
• predstavenie hodnotiacich formátov pri Reverznej FMEA
• Reverzná FMEA v praxi na vašich konkrétnych prípadoch

Okrem Reverznej FMEA u zákazníkov školíme:

Dizajnovú FMEA

Design Failure Mode and Effect Analysis je systematická metóda na identifikáciu možných chýb budúceho, či zmeneného výrobku. Efektivita nástroja je v identifikácii príčin potenciálnych chýb, ich eliminácii, prípadne nastavenie kontrolných mechanizmov (plán testov a skúšok vo fáze prototypu, prípadne v predsériovej fáze). Následne v stanovení možných zlepšení vo forme odporučených nápravných / preventívnych opatrení. Cieľom školenia je identifikácia potrieb FMEA a jej úlohy v projekte. Spoznanie štruktúry a metodiky Dizajnovej FMEA v 7-krokovom prístupe tvorby FMEA. Trvanie školenia: 2 dni

AIAG-VDA FMEA zmeny oproti pôvodnej FMEA
Školenie má za cieľ účastníkom ozrejmiť zásadné zmeny v harmonizovanej FMEA oproti pôvodnému vydaniu alebo VDA 4. Pričom ak je praktické už existujúce FMEA použiť ako východiskový bod pre nový projekt, mali by sa previesť tak, aby odrážali nové hodnotiace stupnice, analytické metódy a formát hFMEA. Ak FMEA tím zistí, že nový projekt je porovnateľný (má len malú zmenu voči existujúcemu), môže sa rozhodnúť zanechať FMEA v existujúcom formáte. Trvanie školenia: 2 dni

FMEA workshop
Účastníci budú oboznámení so samotnou metodikou FMEA, s identifikáciou zvláštnych charakteristík/znakov produktu. Po workshope budú vedieť zostaviť realizačný tím pre riešenia FMEA. Súčasťou sú praktické cvičenia s formulárom Procesnej FMEA a s bodovacími tabuľkami. Trvanie školenia: 2 dni

Moderáciu FMEA
je praktická aplikácia analýzy na vybratom procese klienta workshopovou formou, ktorého cieľom je osvojiť si zručnosti potrebné na efektívne moderovanie tímu FMEA a riešiť otázky aplikácie FMEA v praxi. Poskytnúť skúseným aj začínajúcim moderátorom FMEA spätnú väzbu na ich ďalšie zlepšovanie. Trvanie školenia: 1 deň

FMEA basic
je školenie vhodné pre členov FMEA tímu a pre všetkých, ktorí sú súčasťou projektov a už majú základné vedomosti o metodike FMEA. Budú tiež oboznámení so zmenami pri analýze FMEA podľa nového vydania AIAG&VDA FMEA z júna 2019. Doplnia si existujúce vedomosti o nový pohľad a možnosti tejto analýzy. Trvanie školenia: 1 deň

Neváhajte nás kontaktovať pre nezáväznú cenovú ponuku vybraného školenia FMEA len pre vašu skupinu pracovníkov.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.