VDA 5 Analýza systémov merania, 3. vydanie

Pre lepšiu použiteľnosť v praxi bolo v roku 2021 vypracované 3. vydanie pod novým názvom „Procesy merania a skúšania, vhodnosť, plánovanie a manažment” ktoré kladie dôraz na zrozumiteľnosť metodiky VDA.


Na školení sa účastníci oboznámia s metódami aktualizovanej normy VDA 5 použiteľnými v praxi, resp. ako určiť vhodnosť procesov merania a testovania a ako sa testovacie procesy plánujú a vykonávajú.

Školenie je vhodné:
- pre zamestnancov, ktorí plánujú meracie a testovacie procesy a/alebo obstarávajú, kalibrujú alebo obsluhujú testovacie zariadenia,
- zamestnancov pracujúcich v oblasti dizajnu produktov a špecifikácií tolerancií,
- zamestnancov spoločností, ktoré vyrábajú meracie zariadenia a prístroje

Z obsahu školenia:
· metrologické požiadavky
· analýza meracích systémov, spôsobilosť, opakovateľnosť, reprodukovateľnosť
· ochrana pred rizikami spojenými s procesmi merania a testovania
· výber kritérií pre obstaranie vášho meracieho a testovacieho zariadenia
· ako rozpoznať a kvantifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú vhodnosť procesu testovania
· zdokumentovanie vhodnosti meracieho systému a procesu merania
· ako zvládnuť rozšírené neistoty merania na hraniciach špecifikácie
· ako obísť nevhodné procesy merania a testovania
· ako vyhodnotiť vhodnosť procesov testovania atribútov
· praktické cvičenia u zákazníka

Aktualizované 1 dňové školenie vedie náš odborník v oblasti metrológie, systémov merania, odberateľsko-dodávateľskej kvality, auditor procesu VDA 6.3 a špecialista Core Tools v automotive s expertnými znalosťami požiadaviek zákazníkov OEM.

presnejšie, transparentnejšie a použiteľnejšie v praxi
Synchronizácia s normami a štandardmi
Jasná definícia merania a testovania
Prístup založený na riziku
Plánovanie procesu kontroly s definovanými rolami
Príspevok k procesu systémového inžinierstva
Prenositeľnosť dokladu o vhodnosti
Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.
Zaobchádzanie s nevhodnými meracími systémami/procesmi
Zaobchádzanie s malými toleranciami (FT)
Stav znalostí o atribučnom testovaní
Nový koncept školenia

Informácie o novej VDA 5 norme si môžete pozrieť aj tu.

V prípade doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať. Radi vám vypracujeme cenovú ponuku.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.