Efektívna prezentácia

Častokrát je náš úspech postavený na tom, ako zaujímavo a presvedčivo odprezentujeme naše informácie alebo požiadavky. Niekedy chceme prezentovať seba, firmu alebo produkt – tak, aby sme zaujali a vzbudili dôveru. Inokedy je dôležité presvedčiť spolupracovníkov či nadriadených alebo obchodných partnerov. A niekedy chceme odovzdať informácie tak, aby im poslucháči porozumeli a vedeli ich použiť, či už sú odborníkmi v danej oblasti alebo laikmi.

 

Cieľ:

Cieľom programu je optimalizácia prejavu v situáciách, kde úspech – výsledok je určený našou schopnosťou prezentovať. Program poskytne inšpiráciu a prevedie účastníkov úskaliami prezentácie. 

Adresáti a témy sú často dané. Oblasť, ktorú je možné riadiť, je naše prezentačné vystúpenie. K tomu je potrebné stanoviť si jasný cieľ a zvážiť formu prezentácie s ohľadom na výsledok, ktorý chceme dosiahnuť. Je dôležité analyzovať publikum, postaviť prehľadnú štruktúru prezentácie a zvoliť takú komunikačnú formu a technickú podporu, ktorá bude dobre dopĺňať zámer. V neposlednom rade je užitočné určité sebapoznanie – spätná väzba o tom, ako pôsobíme svojim vystupovaním na iných ľudí. A pripraviť sa na prípadné otázky a oponentúru zo strany publika.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci, manažéri a lídri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

 

Obsah:

 • Stavebné kamene prezentácie – prezentačný PAS
 • Cieľ prezentácie a jej účel (chceme presvedčiť alebo len informovať?)
 • Analýza publika
 • Štruktúra prezentácie, typy štruktúr – práca s mentálnou mapou
 • Priority a kľúčové slová
 • Jazyk prezentácie (slová, vety, argumentácia)
 • Orientácia publika ako základný princíp prezentácie
 • Vizualizácia prezentácie (práca s PPTa flipchartom)
 • Úskalia komunikácie:
  • reč tela a práca s hlasom
  • čas a priestor prezentácie
  • otázky publika a jeho zapojenie
  • keď technika riadi nás a nie my ju
  • zvládanie trémy

 

Trvanie:

2 dni.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.