Leadership

Cieľ tréningového programu
Cieľom programu je rozvoj zručností v oblasti vedenia ľudí a ich motivácie a v dôsledku optimalizácia výkonu.


Tréningové prínosy
- rozvoj potenciálu lídra
- efektívnejšie využívanie nástrojov vedenia pracovníkov
- individualizácia prístupu k ľuďom
- zvládanie náročných situácií pri vedení pracovníkov
- kvalitnejšie výkony


Obsah

 • Čo je leadership
 • Tri piliere riadenia výkonu
 • Prakticky o motivácii pracovníkov
  • čo všetko motivuje a čo demotivuje
  • prístup k pracovníkom a jeho výsledky
  • čo očakávajú pracovníci, spravodlivosť a pocit nespravodlivosti
 • Komunikácia a vedenie ľudí - motivujúce prvky
 • Kompetenčné úrovne pracovníka
  • každý pracovník je iný - ako sa orientovať
 • Štýly vedenia ľudí a ich použitie
  • aký štýl zvoliť v akej situácii a pri akom pracovníkovi
  • štýly rozhodovania
  • zapájanie pracovníkov – vedenie k samostatnosti a zodpovednosti
 • Leadership v každodennej praxi
  • dávanie spätnej väzby
  • kontrola úloh
  • kritika
  • oznámenie nepopulárneho rozhodnutia
  • zvládanie odporu k rozhodnutiu a k zmene všeobecne
  • zvládanie konfliktov a nespokojností
  • prejavovania uznania a podpory

Trvanie
2 dni