Plasty aktuálne -
požiadavky chemickej legislatívy

2.5.2022 8:00 - 12:00,  online webinár

Európska legislatíva polymérnych výrobkov a príslušné opatrenia chemickej legislatívy pre uvedenie polymérnych výrobkov na trh — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a distribútorov.

Obsah
• EÚ legislatíva REACH
• REACH registrácia - monoméry
• REACH REFIT a nové požiadavky na polyméry
• Schéma registrácie polymérov
• Manažment chemických látok
• Otázky a odpovede


Cieľová skupina
pracovníkom zodpovedným za uvedenie polymérnych výrobkov na trh, výrobcom, dovozcom, distribútorom.

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní webinára „Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy“

Cena pre účastníka
199,- eur bez DPH

Webinár je realizovaný na platforme Webex. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa. Hneď po ukončení webinára obdržíte pdf materiál.  

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)