Audit produktu podľa VDA 6.5 nelicenc

 

3. prepracované vydanie 2020

Audit produktu podľa VDA 6.5 nelicenc, 30. 9 .2024 online

Produktový audit je osvedčená metóda na potvrdenie kvality výrobkov pred ich dodaním zákazníkovi. Posudzuje účinnosť zabezpečenia kvality preskúmaním malého počtu výrobkov a/alebo častí a potvrdzuje kvalitu kvalifikácie výrobného procesu na základe kvality produktu. Preto sa overuje, či produkt spĺňa dané špecifikácie a/alebo špeciálne zákaznícke požiadavky.

Cieľ školenia
Zoznámime Vás  s postupom auditu produktu v zmysle VDA 6.5 podľa príručky 3. prepracovaného vydania z roku 2020. Naučíte sa názorným spôsobom úspešne plánovať, realizovať, vyhodnotiť a celkovo zhodnotiť produktový audit. Získate tiež odporučenia, ako sa uplatňujú normy pre realizáciu produktového auditu v súlade s podnikateľským prostredím.

Cieľová skupina
zamestnanci a riadiaci pracovníci z oblasti zabezpečenia kvality, zodpovední za plánovanie a realizáciu produktových auditov

Obsah školenia
• Definovanie pojmov a doplňujúce termíny z nového vydania
• Predstavenie zmien v 3. prepracovanom vydaní z marca 2020
• Účel a oblasť použitia produktového auditu, určenie fázy
• Priebeh produktového auditu
Program auditov / Vstupné kritériá / Stanovenie programu auditov, rozsah
Príklad rozhodovacej matice, príklad programu auditov, / Realizácia programu auditov
Dohľad nad programom auditov, overovanie a zlepšovanie programu
• Plán auditu
Príklad checklistu / predpisu / meracie a skúšobné zariadenia
Postup pre riadenie kontrolovaných dielov
Zoznam referenčných dokumentov
• Vykonanie auditu produktu, priebeh
• Správa z auditu
Klasifikácia podľa VW
• Následné opatrenia z auditu
• Klasifikácia audítorov produktu

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena
349,- eur bez DPH/osoba

Referencie
„S prístupom a odbornosťou školiteľa som bol veľmi spokojný.“ „Ďakujem za kvalitne pripravené školenie.“ „Spokojnosť so školením. Výhody – školiteľ z automotive s praxou.“ „Vyjadrujem veľkú spokojnosť s lektorkou, páči sa mi, že má aj prax z danej oblasti. Ďakujem.“ „Školenie bolo ok, školiteľka bola profesionálna a príjemná. Ďakujeme za školenie.“ „Školenie splnilo moje očakávania. Doplnilo aj nové poznatky. Školiteľ bol skúsený so skvelými znalosťami. Výklad bol pochopiteľný a rozumný.“

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha