Efektívna práca s časom

Time manažment 17.9.2021 Banská Bystrica

• zlodeji času a ich eliminácia
• prokrastinácia a ako ju zvládnuť
• ciele a vízia ako základ time managementu
• metóda SMART(+ER)
• Paretov princíp
• management úloh
• nástroje na priorizáciu úloh
• multitasking a krivka sústredenia
• asertivita ako nástroj time managementu
• 7 návykov efektívnych ľudí


Prínosy školenia 
Účastníci dokážu pomenovať svoju víziu, rozumejú sile správne stanoveného cieľa a naučia sa ho jasne definovať. Uvedomia si svojich zlodejov času, čo im umožní ľahšie ich eliminovať. Spoznajú krivku sústredenia a pochopia, kde a ako vznikajú ich časové straty. Naučia sa predchádzať multitaskingu. Plánovanie času im uľahčí jednoduchý nástroj na určovanie priorít a mikromanažment úloh. Získajú rôzne možnosti, ako pracovať s úlohami a vyberú si to správne pre seba. Spoznajú rozdiel medzi prokrastináciou a dobíjaním bateriek, uvedomia si, že bez oddychu nie je možné podávať dlhodobo dobrý výkon v ktorejkoľvek oblasti života.

Trvanie
1 deň

Cena tréningu
229,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)