Systémové požiadavky podľa plánovaných zmien 14.4 (zo dňa 3.7.2024)

IMDS databáza, 4. 10. 2024 online

IMDS (International Material Data System) je názov databázy údajov o materiáloch používaných pre výrobu automobilov. Združuje automobilové koncerny ako Audi, BMW, VW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a ďalšie.  Vznikla ako reakcia na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Cieľom databázy je, aby automobilky mali prehľad o materiálovom zložení dielu, ktorý im dodávateľ dodáva, a to z dôvodu jeho recyklácie a tým zníženia negatívnych dopadov na životné prostredie v rámci celého dodávateľského reťazca. Uľahčuje tak plnenie povinností uložených výrobcom automobilov a ich dodávateľom štátnymi a medzinárodnými normami, zákonmi a predpismi.  

Cieľ školenia
Zoznámime Vás s IMDS databázou a so špecifikáciou jednotlivých materiálov,  naučíme Vás sa v nej orientovať a pracovať a správne čítať materiálový list. Počas celej prednášky sú predkladané príklady z praxe.

Cieľová skupina
Zamestnanci v automobilovom priemysle, dodávatelia pre všetkých zákazníkov v automotive.

Obsah
• Základná orientácia v databáze (ako si vyhľadať informácie, ako sa orientovať, FAQ, novinky, notifikácie, typy a triky)
• Materiály a ich špecifikácia
• Základná štruktúra a orientácia v databáze (prihlásenie, význam jednotlivých okien, menu, hlavná obrazovka, pracovná plocha a ich význam)
• Hlavný panel v IMDS (funkcia a význam s uľahčením prace)
• Menu v IMDS (funkcia, najdôležitejšia časť)
• Ako pracovať s databázou (vyhľadávanie, tvorba, ako analyzovať dáta v databáze, posielanie na zákazníka MDS, informácie)
• Ako správne čítať materiálový list

Funkčné zmeny z verzie 14.3
Materiálový zdroj: Povoliť biologický obsah pre klasifikáciu 7.1
MDS Report: Nové polia príjemcov
MDS Tree Search: Nové typy vyhľadávania
Analýza MDS: Zobrazenie klasifikácie materiálov
Polymer Material Wizard: Nové možnosti pre retardéry horenia a zmäkčovadlá
MDS Copy: Dialógové okno na aktualizáciu odkazovaných verzií

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
349,- eur bez DPH

Hodnotenie z posledného vereného kurzu IMDS databáza:

Veľká spokojnosť, školiace materiály prehľadné, ľahko pochopiteľné. Školiteľ výborný s bohatými skúsenosťami s danou problematikou.
Vrelo odporúčam ?

---

V IMDS nie som nováčik, ale školenie bolo pútavé, zaujímavé zopakovala som si čo som potrebovala, uistila som že robím IMDS správne, školiteľ bol výborný. Ďakujem za školenie.

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha