Systémové požiadavky podľa posledných zmien 13.2 (zo dňa 11.10.2022)

IMDS databáza, 31.5.2023 online

IMDS (International Material Data System) je názov databázy údajov o materiáloch používaných pre výrobu automobilov. Združuje automobilové koncerny ako Audi, BMW, VW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a ďalšie.  Vznikla ako reakcia na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Cieľom databázy je, aby automobilky mali prehľad o materiálovom zložení dielu, ktorý im dodávateľ dodáva, a to z dôvodu jeho recyklácie a tým zníženia negatívnych dopadov na životné prostredie v rámci celého dodávateľského reťazca. Uľahčuje tak plnenie povinností uložených výrobcom automobilov a ich dodávateľom štátnymi a medzinárodnými normami, zákonmi a predpismi.  

Cieľ školenia
Zoznámime Vás s IMDS databázou a so špecifikáciou jednotlivých materiálov,  naučíme Vás sa v nej orientovať a pracovať a správne čítať materiálový list. Počas celej prednášky sú predkladané príklady z praxe.

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
329,- eur bez DPH

Hodnotenie z posledného vereného kurzu IMDS databáza:

Veľká spokojnosť, školiace materiály prehľadné, ľahko pochopiteľné. Školiteľ výborný s bohatými skúsenosťami s danou problematikou.
Vrelo odporúčam ?

---

V IMDS nie som nováčik, ale školenie bolo pútavé, zaujímavé zopakovala som si čo som potrebovala, uistila som že robím IMDS správne, školiteľ bol výborný. Ďakujem za školenie.

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha