Volskwagen AG 

CSR VW 16.11.2022 online
Súčasťou skolenia je aktuálne vydanie novej revízie koncernového kvalitárskeho lastenheftu.

Základné informácie
Školenie „Špecifické požiadavky zákazníka pre skupinu VW GROUP“ má za cieľ odovzdať účastníkom potrebné znalosti na praktické používanie požiadaviek v oblasti systémov manažmentu kvality VW group v nadväznosti na výrobu, postupy a štandardy. Úspešný absolvent školenia bude schopný samostatne implementovať požiadavky na dokumentáciu a osvojiť si spôsobilosti procesov.

Cieľ     
Pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW.

Cieľová skupina
Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí.

Obsah školenia
CSR VW  - všeobecný prehľad a výklad
Vzťah k ostatným normám - ISO, IATF, VW štandardy, VDA štandardy, VDA publikácie
OEM´s požiadavky v rámci IATF portálu - kde hľadať, ako informovať ostatných, zodpovednosť za aktualizácie,
Implementácia kontroly CSR na IATF portálu do systému akosti
Štruktúra špecifických požiadaviek VW17 bodov - prehľad a postupné vysvetlenie všetkých jednotlivých požiadaviek
Matica CSR v rámci IATF 16949
Prehľad procesov, v ktorých se tieto požadavky nachádzajú
Prehľad oddelení, ktorých se tieto požiadavky týkajú
Prepojenie oddelení v rámci procesov
Prepojenie oddelení v rámci systému
Stanovenie konkrétnych pozícií/pracovníkov - kompetencie a zodpovednosti
Požadované formuláre, inštrukcie, standardy a školenia
Procesný Audit VDA 6.3 podľa požiadaviek VW - definovaný formulár + dodatočný dotazník podľa prílohy Formel Q capability
Diskusia-workshop, tvorba formulára, návrhy

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena 
289,- eur bez DPH


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha