Metrológia v organizácii  19. 9. 2024 online živý kurz

Úvod do podnikovej metrológie

Cieľom školenia je objasniť Vám na praktických príkladoch požiadavky metrológie v nadväznosti na právne predpisy EÚ a SR a pripraviť Vás na vykonávanie metrologických činností v organizácii. Účastník získa prehľad o náplni práce podnikového Metrológa, naučí sa správnej starostlivosti o meradlá, ako aj ich správnom používaní a v neposlednom rade sa naučí vyhodnocovať kalibračné listy po návrate meradiel z kalibrácie. Zároveň dostane veľa praktických rád ako plniť funkciu podnikového Metrológa.

Cieľová skupina
začínajúci, ale aj skúsení pracovníci zodpovední za metrologické zabezpečenie v spoločnosti

Obsah školenia
História metrológie
Metrologické pojmy a definície
Zákon o metrológii 157/2018
Rozdelenie meradiel
Akreditované kalibračné laboratória
Interná kalibrácia
Neistoty merania
Evidencia meradiel
Intervaly kalibrácie
Proces merania a kalibrácie
Praktické ukážky kalibračných listov
Odčítanie nameraných hodnôt z analógových meradiel

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena pre účastníka
349,- eur bez DPH

Hodnotenie
„Som nadmieru spokojná so školiteľom. Je to človek z praxe, zaujímavo a jasne vysvetľoval, Bolo to pochopiteľné na prvý krát. Môžem ho odporučiť ďalším kolegom , ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti z oblasti metrologie . Veľmi dobre vedie aj diskusie, nikoho nenúti, je to dobrovoľné.
Pekne vysvetlil neistotu merania, mal v prezentácii prepojenie na IATF.”

“Je vidno že má dlhoročné skúsenosti, dobre vysvetlená téma, dobré rady k téme, proste správny človek na správnom mieste.”

“Celé školenie hodnotím veľmi kladne, školiteľ bol odborník vo svojej profesii.”

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha