Analýza chybných dielov z poľa (NTF)

3. 10. 2024 online

Základné informácie
Pri použití v teréne môžu aj napriek vysokej úrovne vývojových a výrobných procesov zameraných na produkt nastať odchýlky od očakávaného stavu. V závislosti od typu reklamácie sa potenciálne nezhodné diely alebo automobilové komponenty vymieňajú a výrobca OEM alebo dodávateľ môže ich požiadať o analýzu. NTF poskytuje komplexný prístup k identifikácii príčin. Uvedený štandard bol dôkladne prepracovaný v roku 2018.

Cieľ
Cieľom tohto školenia je zoznámiť sa so štandardom Analýz chýb z poľa a vedieť ho implementovať vo vlastnej organizácii.

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre pracovníkov z oddelenia kvality, reklamácií, výroby i predaja, pracujúcich v automobilovom priemysle, ktorí riešia reklamácie z prevádzky vozidiel a potrebujú sa naučiť/prehĺbiť si vedomosti o metóde VDA Analýza chybných dielov z poľa.

Obsah školenia
Normatívne požiadavky
Diskusia aktuálnych trendov v automobilovom priemysle
Zavedenie nástrojov analýzy v organizácií
Obsah normy VDA FFA
Simulácia reklamácie z poľa a jej vyhodnotenie a spracovanie
Odporúčania do praxe
Riešenie problémových bodov

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia „Analýza chybných dielov z poľa (NTF)“

Cena školenia
349,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha