Nariadenie CLP - požiadavky 2021/22
Legislatíva CLP - chemické látky / chemické zmesi – nové požiadavky pre roky 2021/22

15.3.2022 8:00 - 12:00,  online webinár

Obsah
• Legislatíva CLP
• Adaptácie na technický pokrok s nábehom v roku 2021
• Požiadavky na UFI, PCN
• Povinnosti podnikov
• Manažment dokumentácie a komunikácia s odberateľmi
• Odpovede na otázky


Cieľová skupina
pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, tvorbu a správu kariet bezpečnostných údajov, notifikáciu nebezpečných zmesí

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní webinára „Nariadenie CLP - požiadavky 2021/22“

Cena pre účastníka
199,- eur bez DPH


Webinár je realizovaný na platforme Webex. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa. Hneď po ukončení webinára obdržíte pdf materiál.  

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha