CSR Volvo Group

14. 12. 2023 online

Víziou skupiny Volvo je byť svetovo najžiadanejším a najúspešnejším poskytovateľom dopravných a infraštruktúrnych riešení. V tejto súvislosti kladie Volvo na dodávateľov vysoké požiadavky. Od všetkých dodávateľov očakáva dobrý manažment a špičkovú kvalitu dodávaných produktov a služieb.

Hlavné požiadavky skupina Volvo Group kladie na: 

 • dodanie najmodernejšej kvality s dokonalou presnosťou v celom dodávateľskom reťazci, od plánovania projektu a vo výrobných zariadeniach až po dodanie do Volvo závodov a zákazníkom
 • dodávatelia pre trh s náhradnými dielmi budú súťažiť s ponukami pre kompletný životný cyklus produktu, ktorý minimalizuje dobu jazdy vozidla v teréne
 • úroveň služieb, ktorá podporí prísľub nulových incidentov u zákazníkov
 • angažovanú, proaktívnu spoluprácu, ktorá pomôže dosiahnuť úspory nákladov, splniť ciele v oblasti životného prostredia a palivovej účinnosti a vyvinúť nové inovatívne technológie. plné odhodlanie dodávateľa, aby skupinu Volvo Group podporil na ceste udržateľnosti so zameraním na ľudí, planétu a zisk v celom hodnotovom reťazci.

Kurz je zameraný na požiadavky spoločnosti Volvo Group.


Obsah

 • Etický kódex
 • Trvalá udržateľnosť zdrojov
 • APQP požiadavky
 • PPAP požiadavky
 • Volvo Group CSR
 • Výrobné požiadavky
 • Safety management
 • Riadenie nezhody a reklamácií

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre skupinu Volvo Group a pracovníci, ktorí sa podieľajú na plnení požiadaviek zákazníka Volvo Group.

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia „Špecifické požiadavky zákazníka Volvo Group“

Cena pre účastníka
349,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha