CQI-8 Layered Process Audit

Viacúrovňový audit 13. 9. 2024 online

Viarúrovňové procesné audity (LPA) sú typom vysokofrekvenčných procesných auditov, ktoré vykonávajú všetky úrovne organizácie, od procesného inžiniera až po manažéra závodu. LPA, ktoré pôvodne vyžadovali niektorí výrobcovia automobilov, sú teraz štandardom, ktorý vyžaduje smernica AIAG CQI-8.

Cieľ školenia
Hlavným cieľom školenia je poznať princípy a druhy auditov, so zameraním na LPA audity. Pochopiť, čo je cieľom a prečo robiť LPA audity. Účastník získa praktické schopnosti a pozná princípy a postupy pri LPA audite.
Cieľová skupina
Budúci audítori, ktorí budú tvoriť audítorský tím (zostavení z osôb zodpovedných za jednotlivé procesy) pričom by mal pozostávať s členov radových zamestnancov až po členov najvyššieho vedenia.
Budúci členovia audítorského tímu ktorí by mali porozumieť metodike LPA auditov.

Obsah
• Čo je viacúrovňový audit, vlastník
• Prínos LPA auditu ako nástroja riadenia
• Plánovanie vrcholovým vedením, tím, zameranie sa
• Realizácia LPA auditov, auditované oblasti
• Preskúmanie vedením a neustále zlepšovanie viacúrovňových auditov
• Čo je a čo nie je LPA audit
• Zodpovednosti a komunikácia v LPA audite
• Početnosť podľa úrovní organizácie
• Vyhodnotenie LPA auditov, dokumentácia


Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „CQI-8 Layered Process Audit“.

Cena školenia
389,- eur bez DPH Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha