CQI-15-2 Special Process Welding System Assessment

Hodnotenie procesov zvárania 9. 9. 2024 online
CQI-15-2 v druhom vydaní z roku 2020 predstavuje systém riadenia zvárania pre organizácie zaoberajúce sa výrobou automobilov a servisnými dielmi. Špecifikuje procesné požiadavky pre organizáciu alebo jej dodávateľov vykonávajúcich zváranie železných, neželezných kovov, alebo plastov.

Cieľ školenia
Cieľom školenia je pochopiť rozsah posudzovania zváračských systémov a pripraviť sa na vykonanie hodnotenia zváracieho systému, aby sa zabezpečilo neustále zlepšovanie, zdôrazňovanie prevencie defektov a znižovanie zmien a odpadu v dodávateľskom reťazci.

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre skupinu pracovníkov, ktorí potrebujú zistiť ako efektívne používať hodnotenie zváracieho systému a hodnotenie systému spájkovania na vyhodnotenie kontroly a riadenia ich procesov a dodanie kvalitných dielov.

Obsah
• Úvod a prehľad
• Požiadavky na hodnotiteľa
• Postup posudzovania zváračského systému
• Zodpovednosť vedenia a plánovanie kvality
• Zodpovednosť za manipuláciu s materiálom
• Vybavenie
• Nástroje / Upevnenie
• Riadenie procesov a potvrdzovanie
• Audit práce
• Tabuľky požiadaviek na proces


Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „CQI-15-2 Special Process: Welding System Assessment - Hodnotenie procesov zvárania“.

Cena školenia
389,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha